Runderen

Algemeen

Bij Dierenartsen Blokzijl werken geborgde rundveedierenartsen, die voldoen aan de eisen die door de zuivelsector m.b.t. de K.K.M. en I.K.B. gesteld worden. Melkveehouders kunnen bij ons ook terecht voor een voor het Koekompas geregistreerde rundveedierenarts.

 

Bedrijfsadvisering

Als u specifieke problemen op het bedrijf tegenkomt, kunt u met ons een ‘plan van aanpak’ opstellen om deze problemen aan te pakken. Regelmatig worden wij door veehouders ingeschakeld om problemen op te lossen, bijvoorbeeld op het gebied van uiergezondheid, BVD, Salmonella, Neospora, voeding en productie, kalverdiarree, enz. enz…. Wij kunnen voor elk bedrijf maatwerk leveren.

 

Bedrijfsbegeleiding

Indien gewenst kunt u diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding van ons krijgen. Afhankelijk van de omvang van het melkveebedrijf en de wens van de veehouder komen wij om de twee, vier of zes weken langs op het bedrijf. Tijdens het bedrijfsbezoek kunnen drachtigheidsonderzoek, behandelingen, onthoornen, kengetal-analyse enz. meegenomen worden. Veel veehouders geven aan dat deze periodieke bedrijfsbezoeken veel structuur geven en dat er ook een preventieve werking van uitgaat.

 

Tectonik pour-on

Tectonik pour-on is een bestrijdingsmiddel voor het bestrijden van vliegen op runderen en het bestrijden van Culicoïdes (knutten) bij runderen. Tectonik pour-on bevat permethrin als werkzame stof. De wachttijden na gebruik van Tectonik voor vlees en melk zijn respectievelijk 3 en 0 dagen. Het advies is alle dieren in een koppel tegelijk te behandelen en de behandeling na 7-11 weken te herhalen.

Visites en medicijnen

Van maandag t/m vrijdag kunt u tijdens het telefonisch spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur uw visites en medicijnbestellingen doorgeven. Uw bestellingen worden nog tijdens het telefonisch spreekuur klaargezet.

Ook op zaterdagochtend kunt u bestellingen en dringende zaken doorgeven. Belt u a.u.b. op zaterdag vóór 10.00 uur, zodat wij onze werkdag op zaterdag kort kunnen houden.

Voor spoedgevallen zijn wij natuurlijk altijd beschikbaar.